"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Een calamiteit wordt ook wel omschreven als een schokkende gebeurtenis die invloed heeft op de mensen op de werkplek. Bij calamiteitenopvang begeleid ik medewerkers om goed om te gaan met de situatie en om de calamiteit een plaats te geven. Ik zoek samen met de leidinggevenden en collega's naar de beste manier om de psychische gevolgen van de calamiteit te beperken en om langdurige uitval van de medewerker te voorkomen.​

Medewerkers kunnen bij mij als vertrouwenspersoon terecht als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld en/of discriminatie. Als vertrouwenspersoon steun ik de medewerker in het proces van de klachtafhandeling.

Trainingen worden ingezet bij organisatie- en/of team problemen o.a. bij weerstand, blokkades of transitieprocessen. Het doel is om zowel de individuele medewerker als de teams beter te laten functioneren. In de trainingen werk ik zowel op persoonlijk, team- als op organisatieniveau.

In de trainingen wordt het accent gelegd op de persoonlijke performance, het verbeteren van de onderlinge samenwerking en op cultuuraspecten. 

Bij consulting adviseer ik over het functioneren van individuele medewerkers of teams. 
Leidinggevenden kunnen door mij persoonlijk begeleid worden om hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren en /of hun kennis en vaardigheden bij het aansturen van individuele medewerkers en teams te vergroten.

Counseling is gericht op mentaal en fysiek herstel van de medewerker. Counseling kan preventief en curatief ingezet worden. Preventief om verzuim van medewerkers te voorkomen en curatief voor het begeleiden en re-integreren van medewerkers. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat men doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert en als coach ondersteun en begeleid ik dit leerproces. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Binnen het coachingstraject bepaal ik samen met de coachee vooraf de doelen. Er zijn meerdere vormen van coaching die ieder hun specifieke aandachtsgebieden hebben.

Top