"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Wie ben ik?

IMG 0590

Mijn naam is Elly Pingen.
Mijn roots liggen in Noord Limburg waar ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Na mijn middelbare school heb ik enkele jaren als administratieve kracht gewerkt. Door mijn verhuizing naar Gelderland vond ik een nieuwe baan bij de​​ gemeentelijke s​ociale dienst. Hier ontdekte ik wat ik met mijn arbeidzame toekomst wilde.

Deze toevalligheid in mijn leven heeft gemaakt dat ik op 23 jarige leeftijd b​en gestart met de opleiding tot maatschappelijk werker.

"Ontwikkelen is investeren in jezelf"

​Deze keuze destijds heeft mij in een richting gezet die ik zeer boeiend vind en die me veel energie oplevert. Iedere dag leer ik weer van mensen die ik ontmoet of begeleid in hun proces. Mijn persoonlijke ontwikkeling als mens en het investeren in mijn deskundigheid gaat altijd door.

Sociaal domein

Vanaf 1975 werk ik in het sociale domein. Vanuit de gemeentelijke overheid heb ik in 1984 een switch gemaakt naar het algemeen maatschappelijk werk. Vanaf 2001 heb ik als bedrijfsmaatschappelijk werker bij een landelijk opererende Arbodienst gewerkt. In die periode heb ik naast het bedrijfsmaatschappelijk werk een opleiding als coach gevolgd. Verder heb ik een HBO-opleiding voor organisatiepsychologie gedaan.

Vanaf 1 november 2013 heb ik me als zelfstandig coach, counselor en consultant gevestigd.

Blijven ontwikkelen

Ik blijf mijn kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen. Inmiddels beschik ik over een ruime kennis, ervaring en opleiding in coachings- en counselingsvaardigheden, persoons- en groepsdynamica en psycho-educatie. Daarnaast heb ik kennis van de systemisch- en cognitieve benadering, oplossingsgerichte methodiek en organisatiepsychologie.

Mijn passie

Het is voor mij een uitdaging en passie om met mensen te werken. Vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, levensvragen of een combinatie van persoonlijke problemen, privé of in het werk, benader ik vanuit de persoon. Naast empathie en betrokkenheid is het van belang om aandacht te hebben voor de relaties van de persoon met zijn sociale omgeving. Ik heb ruime ervaring met het werken met individuele medewerkers, leidinggevenden en managers en met het werken met de dynamiek van groeps- en teamprocessen. In de begeleiding sluit ik aan bij wat er al is en hanteer ik een combinatie van meerdere methodische vaardigheden.

Ervaring

Ik heb veel ervaring en deskundigheid ontwikkeld op het gebied van de Arbowetgeving waaronder de Wet Verbetering Poortwachter en de Psychosociale Arbeidsbelasting. Eveneens heb ik ruime ervaring als vertrouwenspersoon en in de begeleiding van calamiteiten op de werkvloer.​​ 

Oplei​dingen​

 • HBO - maatschappelijk werk
 • Voortgezette Agogische Opleiding
 • Post HBO bedrijfsmaatschappelijk werk
 • HBO post-bacholor organisatiepsychologie
 • HBO Master coach
 • Bezemer en Kuiper - ​gecertificeerd vertrouwenspersoon
 • Kamsteeg en IVP - certificaat calamiteitenopvang
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Vrijwilligerswerk

 • BPSW lid van functiegroep bedrijfsmaatschappelijk werk
 • BPSW lid van de functiegroep ondernemend sociaal werker
 • Registerplein lid van de registratie
 • Registerplein: lid van de accreditatiecommissie kamer maatschappelijk werk

Geregistreed bij

 • Registerplein reg.nr. 461000373
 • BPSW reg.nr. 3621
 • LVV reg.nr. 102086
Top