"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Een calamiteit wordt ook wel omschreven als een schokkende gebeurtenis die grote invloed heeft op de mensen op de werkplek. Bij calamiteitenopvang begeleid ik medewerkers om goed om te gaan met de situatie en om de calamiteit een plaats te geven. Met de leidinggevenden en collega's zoek ik naar de beste manier om de psychische gevolgen van de calamiteit te beperken en om te voorkomen dat een medewerkerlangdurig uitvalt.

Samen verwerken

Een calamiteit of schokkende gebeurtenis op het werk zoals een ernstig ongeluk, een overval, een geweldsdelict of een plotseling overlijden heeft de nodige impact op het slachtoffer zelf maar ook op de directe omgeving. Werkgevers kunnen mij benaderen om bij een bedrijfsongeval samen met de leidinggevende of manager te overleggen hoe de opvang van uw medewerker of medewerkers in te zetten.

Een goede eerste opvang van de medewerkers draagt bij aan het herstel en verwerken van het voorval.

Het is belangrijk dat de slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen. Dit levert een bijdrage aan de verwerking van het gebeurde.

Daarnaast kan ik de dagen na het voorval terugkomen om na te praten en gesprekken aan te gaan over de mogelijke stressreacties en hoe hier mee om te gaan.

Ik kan verder aan andere medewerkers en/of omstanders en het thuisfront informatie verstrekken hoe ze zich kunnen verhouden tot het slachtoffer. ‚Äč

Top