"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert en als coach ondersteun en begeleid ik dit leerproces. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Binnen het coachingstraject bepaal ik samen met de coachee vooraf de doelen. Er zijn meerdere vormen van coaching die ieder hun specifieke aandachtsgebieden hebben.

Performance coaching 

Performance coaching is gericht op het ontwikkelen van competenties.

Deze vorm van coachen is gericht op het vergroten en/of ontwikkelen van persoonlijke competenties op diverse gebieden. Het gaat daarbij o.a. om communicatieve vaardigheden, effectief leiderschap, empowerment, omgaan met transities en om de persoonlijke ontwikkeling.

Life coaching 

Life coaching ofwel personal coaching is gericht op zelfonderzoek en zelfreflectie.

Bij deze vorm van coachen gaat men op zoek naar het vinden van het evenwicht tussen ratio en emotie en kan ingezet worden bij levensfase problematiek en persoonlijke ambities in het leven. Aspecten op het gebied van identiteit, waarden, competenties, gedrag en zingeving komen aan de orde.

Executive coaching 

Executive coaching  is gericht op cultuuraspecten in een organisatie.

Deze vorm van coaching voor leidinggevenden, managers of directie is gericht op het vergroten en/of ontwikkelen van persoonlijke soft en/of hard skills om beter te kunnen interveniëren op de cultuuraspecten van de organisatie.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching richt zich op de persoonlijke ontwikkeling in de loopbaan.

Bij loopbaancoaching richt de coachee zich op het verkennen en nader onderzoeken van de persoonlijke wensen, behoeftes en ambities.


Voor wie

  • Medewerkers die hun competenties willen vergroten.
  • Medewerkers die vragen hebben over hun loopbaan.
  • Leidinggevenden en managers die hun soft of hard skills verder willen ontwikkelen om zowel kwalitatief als kwantitatief beter resultaat uit zichzelf en de medewerker te halen.
  • Leidinggevenden die vragen hebben op het gebied van aansturing en/of bij teamproblemen.

Werkwijze

  • Bij performance coaching en loopbaancoaching houd ik in overleg met de coachee en de leidinggevende een eerste gesprek om de gezamenlijke doelstelling af te stemmen.
  • Bij de afsluiting van het traject kan een 3-gesprek plaatsvinden in de vorm van een evaluatie.
  • Bij performance coaching voor teams of corporatecoaching houd ik met de opdrachtgever een of meerdere inventariserende gesprekken om de doelstelling af te stemmen en om deze te vertalen naar een programma of plan van aanpak.
  • Een coachtraject  is een kortdurende begeleiding die kan variëren van een tot meerdere gesprekken met een  maximum van 7 gesprekken.​
Top