"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Mentaal en fysiek herstel

Counseling is gericht op mentaal en fysiek herstel van de medewerker. Counseling kan preventief en curatief ingezet worden. Preventief om verzuim van medewerkers te voorkomen en curatief voor het begeleiden en re-integreren van medewerkers. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat men doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

"Voor u als leidinggevende is het van belang dat uw medewerkers met veel enthousiasme en plezier hun werk doen en zich verbonden voelen met uw organisatie. Voor u en uw organisatie is het wenselijk dat de maximale inzetbaarheid en kwaliteit uit uw medewerkers naar boven komt."

Wie oog heeft voor het wel en wee van zijn medewerker kan op tijd signaleren en waar nodig ingrijpen. Door uw medewerker effectief te laten begeleiden in het verbeteren van zijn inzetbaarheid zal er duurzaam herstel optreden. Uw medewerker is aan het einde van het traject in staat om zijn verantwoordelijkheid te nemen en plezier in het werk te hebben.

Preventief en curatief

Counseling kan preventief worden ingezet om verzuim van medewerkers te voorkomen. Counseling kan ook curatief ingezet worden voor het begeleiden en re-integreren van medewerkers. Door diverse factoren kunnen uw medewerkers belemmeringen ervaren in hun functioneren om aan de arbeidsplicht te voldoen. Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen de oorzaak zijn. Er kan sprake zijn van ervaren werkgerelateerde problematiek en andere psychosociale problematiek o.a. overspannenheid, burn-out of bore-out,  verminderde vitaliteit, verliesverwerking en/of andere levensgebeurtenissen.


Voor  wie:

 • Medewerkers die zowel fysieke als mentale klachten ontwikkelen.
 • Medewerkers die functioneringsproblemen ervaren.
 • Medewerkers met een vergroot risico op uitval of dreigende uitval. 

Samenwerking

 • Bij counseling houd ik een 1e persoonlijk gesprek voor verkenning van de vraagstelling (intake). In dit gesprek wordt de doelstelling geformuleerd voor het begeleidingstraject.
 • Na het 1e gesprek vindt er een terugkoppeling plaats. In dit gesprek spreken we het aantal sessies af en de frequentie van de gesprekken. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats over de voortgang van het traject. Indien noodzakelijk vindt er ook overleg met de bedrijfsarts plaats.
 • Na en in overleg met uw werknemer bestaat de mogelijkheid om tussentijds een 3-gesprek te voeren; 
 • aan het einde van het begeleidingstraject kan een evaluatiegesprek worden gehouden.

Werkwijze

 • Centraal in de begeleiding staat de persoonlijke ontwikkeling, het mentaal en fysiek herstel, de verbetering van de communicatieve vaardigheden en/of het ontwikkelen van gedragsalternatieven.
 • Persoonlijke aandacht, verdiepende vragen stellen, werken met lichaamstaal, zelfreflectie en spiegelen zijn middelen die ik inzet naast mijn methodische kennis en vaardigheden.
 • Bij de start van een traject is de focus gericht op het ontwikkelen van meer zelfbewustzijn en zelfinzicht wat resulteert in het verbeteren van het persoonlijke functioneren.
 • In het tweede deel van het traject is de focus gericht op het ontwikkelen van effectieve gedragsalternatieven die de zelfsturing in relatie tot de omgeving bevordert. De individuele begeleidingstrajecten zijn kortdurend en kunnen variëren van 1 tot 7 gesprekken.
 • De consulten vinden bij voorkeur op uw locatie plaats.​
Top