"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Trainingen worden ingezet bij organisatie- en/of team problemen o.a. bij  weerstand, blokkades of transitieprocessen. Het doel is om zowel de individuele medewerker als de teams beter te laten functioneren.

Op het gebied van trainingen ben ik gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking in teams, op de cultuurverandering, de performance coaching en eventueel het ontwikkelen van intervisievaardigheden. In de trainingen werk ik zowel op persoonlijk- en teamniveau als op organisatieniveau. Het uitgangspunt in trainingen is het vergroten van het zelfbewustzijn en het vergroten van het bewustzijn over houding, drijfveren, motivatie en gedrag in relatie tot de omgeving.

Er worden meerdere werkvormen gebruikt.

De opdrachten en oefeningen zijn gericht op het fysiek ervaren en op zelfreflectie. Vanuit dit persoonlijke bewustzijn kan men nieuwe gedragsalternatieven en vaardigheden ontwikkelen en inzetten.​

Trainingen kunnen ingezet worden voor:

 • Het ontwikkelen van leiderschap
 • Verbeteren van communicatieve vaardigheden  
 • Versterken van de persoonlijke effectiviteit
 • Teambuilding
 • Omgaan met transities
 • Verzuimbegeleiding
 • Begeleiden van intervisiegroepen

Werkwijze:

Voor het verzorgen van trainingen en workshops zal ik als eerste een of meerdere inventariserende gesprekken houden. Aan de hand van de vraagstelling wordt een training of workshop op maat ontwikkeld. 

Het is mogelijk om andere werkvormen op te nemen in het trainingsprogramma en om aan één onderdeel van een 1 daags- of meerdaags trainingsprogramma invulling te geven (denk aan management-development trajecten, leiderschapsprogramma's of een traject van teamontwikkeling).

 Voor wie:

 • Teams waarbij de inzetbaarheid op het gebied van hun rollen en competenties verandering vraagt.
 • Teams met als doel om zowel de individuele medewerker als de teams beter te laten functioneren.
 • Leidinggevenden en managers die vragen hebben op het gebied van verzuim, aansturing en/of teamproblemen.
 • Leidinggevenden en managers die hun soft of hard skills verder willen ontwikkelen om zowel kwalitatief als kwantitatief beter resultaat uit zichzelf en de medewerker te halen.​
Top