"Het is een uitdaging om de mens het beste uit zichzelf te laten halen"

Medewerkers kunnen bij mij als vertrouwenspersoon terecht als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld en/of discriminatie door cliënten of collega's. Als vertrouwenspersoon steun ik de medewerker in het proces van de klachtafhandeling.

Medewerkers

Ik ga  met de medewerker onderzoeken wat de ernst van de klacht is en ondersteun en adviseer over de diverse mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Hiervoor kunnen verschillende oplossingen gekozen worden. Een oplossing zoeken in de vorm van het arrangeren van een bemiddelend gesprek tot het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie. Als vertrouwenspersoon sta ik de klager bij in het door hem te doorlopen proces en door hem waar noodzakelijk te vertegenwoordigen.

Indien er sprake is van een strafbaar feit dan moet ik adviseren tot het doen van aangifte bij de politie.

Werkgevers

Werkgevers kunnen mij inschakelen als vertrouwenspersoon voor de medewerkers op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het is van belang dat er binnen de organisatie een beleid ongewenste omgangsvormen is. Mocht dit beleid nog niet zijn ingevoerd dan ik ondersteunen bij het opzetten daarvan.

U kunt mij ook  inzetten voor het geven van voorlichting of workshops aan medewerkers of leidinggevenden  op het gebied van "gewenste omgangsvormen".​

Top